Zakelijk

26 sollicitanten voor burgemeestersambt Losser

LOSSER - Vier vrouwen en tweeëntwintig mannen hebben bij de commissaris van de Koning Andries Heidema gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Losser. De leeftijd van de kandidaten ligt tussen de 35 en 65 jaar. Het merendeel van hen heeft nu al een hoofdfunctie in het openbaar bestuur. 

Het burgemeestersambt in Losser is sinds 7 februari van dit jaar vacant door het vertrek van burgemeester Cia Kroon. Momenteel is Gerrit Jan Kok waarnemend burgemeester van Losser.

Eerste gesprekken
Commissaris van de Koning Heidema gaat de komende tijd de eerste gesprekken voeren met de sollicitanten. Daarna deelt hij zijn bevindingen in gesprek met een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Losser en wordt er een selectie gemaakt.

De commissie gaat met de geselecteerde kandidaten in gesprek en brengt verslag uit aan de gemeenteraad.

Verwachting
Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de beste kandidaat voor Losser bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. Vervolgens gaat de minister met de kandidaat in gesprek. Bij goedvinding draagt deze vervolgens de kandidaat via een voordracht aan de ministerraad voor, voor een benoeming bij de Koning. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester in oktober 2024 in Losser aan de slag kan gaan.